home

contact

“Het is fijn als u gebruik kunt maken van de kennis en ervaring van mensen die weten waar ze het over hebben”

Advies

Werkwijze

In een eerste gesprek gaan we uw wensen inventariseren, waarna we een plan van aanpak formuleren. Tevens krijgt u een raming van de kosten van het adviestraject.

Het plan van aanpak is naast het tijdschema de leidraad voor de voortgang en resultaatmeting van het traject zodat op elk moment inzicht bestaat in de actuele stand van zaken. Factoren die van invloed zijn op de tijdsduur zijn o.a. het aantal te kleden medewerkers, complexiteit van het kledingpakket, aantal verschillende gebruiksgroepen binnen de organisatie.

Zie ook:
algemeen, praktische tips, online informatie opvragen

 

Hoe werkt Fashionation?