home

contact

“De beste kleding is kleding die met plezier gedragen wordt!”

Werkkleding

Praktische tips

Kleding draagt alleen maar bij aan veilige werkomstandigheden en uitstraling als deze ook daadwerkelijk gedragen wordt. Het is daarom van belang dat de kleding goed past en comfortabel zit. Personen die verschillende werkzaamheden uitvoeren stellen vaak ook andere eisen aan hun kleding. Wij vinden dan ook dat er een breed keuzepakket moet zijn waarbinnen de medewerkers hun ‘eigen pakket’ samen kunnen stellen zonder daarbij afbreuk te doen aan het totaalbeeld. Een door de medewerkers zelf samengesteld pakket vergroot het draagplezier. En draagplezier draagt bij aan de basisdoelstelling van werkkleding: bescherming en uitstraling.

Zie ook:
algemeen, werkwijze, branches, online informatie opvragen

Tips voor een goed gebruik van werkkleding